VİZYONUMUZ & MİSYONUMUZ

Vizyonumuz

Eğitim seviyesi ve istihdam oranı yüksek, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda etkin ve eşit olarak yer alan Roman toplumu.

Misyonumuz

– Roman toplumunun eğitim seviyesini arttırmak,
– Romanların kamu hizmetlerine erişimlerini arttırmak,
– Romanlar hakkında toplumda doğru bir algı oluşturmak,
– Romanların toplumun her alanında etkin ve başarılı olması için sosyal ve kültürel kapasitelerini arttırmak,
– Romanların istihdam edilebilirliklerini arttırmak için geçerli meslek edinmelerini sağlamak,
– Romanların girişimcilik kapasitesini arttırmak,
için eğitim, farkındalık kampanyası, kamuoyu oluşturma, meslek eğitimi, yayın üretme, araştırma ve raporlama çalışmaları yapmak.